Νέο κιτ αντιδραστηρίων ανάλυσης αντισωμάτων εξουδετέρωσης του κορωνοϊού (CMIA)