Συσκευή ταχείας δοκιμής 2019-nCOV IgG/IgM (ολικό αίμα/ ορός/πλάσμα)