Κιτ αντιδραστηρίων ανάλυσης αντισωμάτων 2019-nCOV IgG (CMIA)